Acodiplosis spec.

Diptera, Cecidomyiidae

op Pulicaria

on Pulicaria

Pulicaria dysenterica, België, prov. Henegouwen, Bernissart, Blaton © Sébastien Carbonelle

Acodiplosis spec.: gall on Pulicaria dysenterica

Pulicaria dysenterica, Belgium, prov. Hainaut, Bernissart, Blaton © Sébastien Carbonelle

geopend hoofdje: de vruchtjes zijn vernield

Acodiplosis spec.: gall on Pulicaria dysenterica

opended flower head the achenes have been destroyed

gal: het bloemhoofdje blijft gesloten en is abnormaal behaard; de larve leeft van de vruchten.

gall: the capitulum remains closed and is exceptionally hairy; the larva destroys the achenes.

waardplanten: Asteraceae

hostplants: Asteraceae

Pulicaria dysenterica.

opmerkingen: Een larve is door Marcela Skuhravá gedetermineerd als een Acodiplosis. Van dit geslacht zijn twee soorten bekend, namelijk A. inulae, die leeft op Inula-soorten, en A. pulicariae, een soort uit Algerije, Spanje en Portugal, die leeft op Pulicaria odora, een plant met een mediterrane verspreiding en een geheel andere oecologie dan die van P. dysenterica.

notes: A larva has been identified by Marcela Skuhravá as an Acodiplosis. Two species are known of this genus, viz. A. inulae, living on Inula species, and A. pulicariae, known from Algeria, Portugal and Spain; that species lives on Pulicaria odora, a plant with a mediterranean distribution and an ecology that widely differs from the one of P. dysenterica.

06/09/2015