Acumyia acericola Harris, 2008

Diptera, Cecidomyiidae

op Acer

on Acer

gal: Larve en pop in de sterk vervormde en vergrote vrucht. Tot 7 poppen werden in een enkele vrucht waargenomen.

gall: Larva and pupa in the strongly disfigured and somewhat enlarged fruit. Up to seven pupae were found in a single fruit.

waardplanten: Sapindaceae, monofaag

hostplants: Sapindaceae, monophagous

Acer campestre, platanoides.

opmerkingen: In de gallen zijn ook galmijten, van niet bepaalde soort, gevonden en het valt niet geheel uit te sluiten dat A. acericola slechts een inquiline is van een mijtengal.

notes: In the galls also eriophyid mites have been found, of an undefined species, and the possibility cannot be excluded that A. acericola merely is an inquiline in a mite gall.

literatuur:

references:

Ecott (2012a), Harris (2008a), Redfern & Shirley (2011a), Skuhrav√° (2009a).

16/03/2013