Ametrodiplosis viciae Mamaev, 1961

Diptera, Cecidomyiidae

op Vicia

on Vicia

gal: bloemen gesloten en verdikt. Larve wittig, niet-springend; verpopping in de bodem.

gall: flowers swollen and closed. Larvae whitish, not jumping; pupation in the soil.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Vicia cracca.

opmerkingen: soort beschreven uit Rusland, gevonden in de Baltische staten.

notes: species described from Russia, found in the Baltic states.

literatuur:

references:

Buhr (1965a).

24/08/2014