Anabremia massalongoi (Kieffer, 1909)

Diptera, Cecidomyiidae

op Vicia

on Vicia

gal: De blaadjes zijn ingerold, verdikt en verkleurd. Larven rood.

gall: The leaflets are rolled, hypertrophied and discoloured. Larvae red.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Vicia cracca, villosa & subp. varia.

opmerkingen: Verscheidene Anabremia's zijn inquilinen; dat zou ook bij deze soort het geval kunnen zijn. Mediterrane soort.

notes: Several Anabremia species are inquilines; that might apply to this species as well. Mediterranean species.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Skuhravá & Skuhravý (1994a), Skuhravá, Skuhravý & Massa (2007a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Tomasi (2003a, 2012a, 2014a).

23/08/2015