Aphidoletes urticaria (Kieffer, 1895)

Diptera, Cecidomyiidae

op Urtica

on Urtica

gal: predator van onder meer Aphis urticata op Urtica dioica.

gall: >predator of Aphis urticata on Urtica dioica and other aphids.

literatuur:

references:

Roskam & Carbonelle (2015a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (2000a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a).

24/06/2016