Aplonyx chenopodii Stefani-Perez, 1908

Diptera, Cecidomyiidae

op Atriplex, Chenopodium

on Atriplex, Chenopodium

gal: meerkamerige, spoelvormige opzwelling van de stengel, tot 1 cm diameter; elke cel bevat een oranjegele tot rode larve; de larve overwintert in de gal in een zijden cocon, en verpopt zich daar na de winter.

gall: multilocular, fusiform swelling of the stem, up to 1 cm in diameter; each cell with one orange-yellow to red larva. The larva hibernates in the gal in a silken cocoon, and pupates there in spring.

waardplanten: Amaranthaceae, oligofaag

hostplants: Amaranthaceae, oligophagous

Atriplex patula; Chenopodium album.

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Skuhravá & Skuhravý (1994a, 1999a), Skuhravá, Skuhravý & Massa (2007a), Tomasi (2012a, 2014a).

12/06/2015