Arnoldiola gemmae (Giraud, 1868)

Diptera, Cecidomyiidae

op Quercus

on Qercus

Quercus sp., Denemarken © Simon Haarder: cocon in gal van Andricus foecundatrix

Arnoldiola gemmae: cocoon

Quercus sp., Denmark © Simon Haarder: cocoon in gall of Andricus foecundatrix

uit de cocon geprepareerde larve

Andricus foecundatrix: larva

larva, dissected out of the cocoon

gal: inquiline in de gallen van Andricus foecundatrix op eik. Bivoltien, verpopping in de gal in een witte cocon.

gall: inquiline in the galls of Andricus foecundatrix on oak. Bivoltine, pupation within the gall in a white cocoon.

opmerkingen: In de literatuur wordt gesproken van een witte larve. Mogelijk waren van deze ongewone soort alleen jonge larven bekend.

notes: In the literature the larve is described as being white. Possibly of this uncommon species only the young larvae were known.

inquilinen: A. gemmae wordt gepredeerd door Lestodiplosis necans.

inquilines: A. gemmae is predated upon by Lestodiplosis necans.

literatuur:

references:

Gagné (2010a), Skuhravá & Skuhravý (2007a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a). Skuhravá, Skuhravý & Dengler (1997a), Skuhravá, Skuhravý, Dončev & Dimitrova (1991a, 1992a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a).

23/08/2015