Arthrocnodax fraxinellus (Meade, 1888)

Diptera, Cecidomyiidae

op Fraxinus

on Fraxinus

Fraxinus excelsior, Denemarken © Simon Haarder: levende larve

Arthrocnodax fraxinellus: larva

Fraxinus excelsior, Denmark © Simon Haarder: living larva

larve met cocons

Arthrocnodax fraxinellus: larva

larva with cocoons

microfoto van de larve; de sterk verlengde kop is kenmerkend voor het predatoren-geslacht Arthrocnodax.

Arthrocnodax fraxinellus: larva

microphoto of the larva; the strongly elongated head is characteristic for the predator genus Arthrocnodax.

gal: predator van de galmijt Aceria fraxinivora.

gall: predator of the gall mite predator van de galmijt Aceria fraxinivora.

literatuur:

references:

Ashe & O'Connor (2005a), Barnes (1951a), Bruun, Haarder, Jørgensen & Skuhravá (2014a), Mamaev & Krivosheina (1993a).