Campiglossa loewiana (Hendel, 1927)

Diptera, Tephritidae

op Aster, Solidago

on Aster, Solidago

gal: de larven ontwikkelen zich in de hoofdjes, zonder dat daar uitwendig iets aan te zien is.

gall: the larve develop within the flower heads, without outwards signs.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

Aster amellus; Solidago virgaurea.

synoniemen: Paroxyna, Stylia, loewiana.

synonyms: Paroxyna, Stylia, loewiana.

literatuur:

references:

Baugnée (2006a), Buhr (1965a), Merz & Kofler (2008a), Smit (2020a), Spooner & Bowdrey (2012a), White (1988a).

02/08/2016