Clinodiplosis oleracei Rübsaamen, 1917

Diptera, Cecidomyiidae

op Cirsium

on Cirsium

gal: bladen ineengefrommeld, miskleurig. Aan de bovenzijde leven in de plooien licht- tot citroengele larven die zich later in de grond verpoppen.

gall: leaves hashed up, discoloured. In the folds, at the upperside, live pale to lemon yellow larvae the eventually pupate in the soil.

waardplanten: Asteraceae, monofaag ?

hostplants: Asteraceae, monophagous ?

Cirsium arvense, oleraceum.

opmerkingen: het is niet helemaal zeker of gal en soort werkelijk bij elkaar horen: Clinodiplosis-soorten zijn in het algemeen geen galvormers.

notes: it is not quite certain whether species and gall really belong together: Clinodiplosis species usually are no gall inducers.

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Gagné (2010a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (2000a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a).

24/08/2015