Contarinia arrhenatheri Kieffer, 1901

Diptera, Cecidomyiidae

op Arrhenatherum

on Arrhenatherum

gal: De citroengele larven leven in de bloeiwijze - hoe deze daarop reageert is niet vermeld. Univoltien, overwintering in de grond.

gall: The lemon coloured larvae live in the inflorescence - how the plant reacts is not stated. Univoltine, hibernation in the soil.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monofaag

Arrhenatherum elatius.

literatuur:

references:

Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a).

24/06/2016