Contarinia asclepiadis (Giraud, 1863)

Diptera, Cecidomyiidae

op Vincetoxicum

on Vincetoxicum

Vincetoxicum hirundinaria, België, prov. Namen, Han-sur-Lesse © Jean-Yves Baugnée

Contarinia asclepiadis gall on Vincetoxicum hirundinaria

Vincetoxicum hirundinaria, Belgium, prov. Namur, Han-sur-Lesse © Jean-Yves Baugnée

een andere gal

Contarinia asclepiadis gall  on Vincetoxicum hirundinaria

another gall

Vincetoxicum hirundinaria, België, prov. Namen, Viroinval © Stéphane Claerebout

Contarinia asclepiadis: larva

Vincetoxicum hirundinaria, Belgium, prov. Namur, Viroinval © Stéphane Claerebout

Vincetoxicum hirundinaria, België, prov Namen, Parc naturelle de Furfooz © Carina Van Steenwinkel: de vrucht is weinig vervormd

Contarinia asclepiadis: gall on Vincetoxicum hirundinaria

Vincetoxicum hirundinaria, Belgium, prov Namur, Parc naturelle de Furfooz © Carina Van Steenwinkel: the fruit is hardly disfigured

de volgroeide larve op de voorgrond staat op het punt te springen

Contarinia asclepiadis: larvae, one about to jump

the larva in from is about to jump

de beschadiging aan de binnenzijde van de vruchtwand

Contarinia asclepiadis: feeding damage to pod of Vincetoxicum hirundinaria

the damage to the inside of the wall of the pod

waardplanten: Apocynaceae, monofaag

hostplants: Apocynaceae, monophagous

Vincetoxicum hirundinaria.

opmerking De larven zijn wit en kunnen springen. Eén generatie. Terwijl de larven van Euphranta connexa zich voeden met de zaden, leven de larven van C. asclepiadis van de vruchtwand (Solbreck 2000a; Widenfalk ea, 2002a).

note The larvae are white and can jump. Univoltine. While the larvae of Euphranta connexa feed upon the seeds, live the larvae of C. asclepiadis on the wall of the pod (Solbreck 2000a; Widenfalk ao, 2002a).

literatuur

references

Barnes (1948a), Buhr (1964b), Bruun, Jørgensen & Skuhravá (2012a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Docters van Leeuwen (1936a), Roskam (2009a), Roskam & Carbonelle (2015a), Skuhravá & Skuhravý (1997a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Solbreck (2000a), Widenfalk, Gyllenstrand, Sylvén & Solbreck (2002a).

29/01/2017