Contarinia baeri (Prell, 1931)

Diptera, Cecidomyiidae

op Pinus

on Pinus

gal: Aan de basis van een naaldenpaar leeft een citroengele larve. De weefselbeschadiging die de larve veroorzaakt doet de naald omknikken. Er wordt overigens geen duidelijke gal gevormd, en de naalden zijn ook maar weinig verkort. Univoltien; de larven overwinteren in de grond.

gall: At the base of a pair of needles lives a lemon yellow larva. The tissue damage caused by the larva makes the needles fold down. Otherwise there is no real gall formed, and the needles are only lightly shortened. Univoltine; the larvae hibernate in the soil.

waardplanten: Pinaceae, monofaag

hostplants: Pinaceae, monophagous

Pinus nigra, sylvestris.

opmerkingen: In tegenstelling tot Thecodiplosis brachyntera, met een ietwat vergelijkbare levenswijze, heeft de larve van baeri een spatula. Bovendien is de larve van baeri geassocieerd met lange, volledig uitgegroeide maalden (Barnes).

notes: Contrary to Thecodiplosis brachyntera, with a somewhat similar biology, the larva of baeri has a spatula. Moreover, the larva of baeri is associated with long, completely developed needles (Barnes).

synoniemen: Cecidomyia baeri Prell, 1931.

synonyms: Cecidomyia baeri Prell, 1931.

literatuur:

references:

Barnes (1951a), Buhr (1965a), Mirumian (2011a), Roskam & Carbonelle (2015a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (2000a, 2010a), Skuhravá & Skuhravý (1997a, 1999b, 2005b,c), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý, Dončev & Dimitrova (1991a, 1992a), Skuhravá, Skuhravý & Hellrigl (2001a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Neacsu (1972a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a), Skuhravý (1971a, 2009a), Tomasi (2003a, 2012a).

24/05/2017