Contarinia baggendorfi Stelter, 1982

Diptera, Cecidomyiidae

op Angelica

on Angelica

gal: een deel van de bloeiwijze is veranderd in een kluwen van ietwat verdikte bloemen. In en tussen de bloemen leven witte larven die zoals alle Contarinia's kunnen springen. Verpopping in de grond, én generatie. Nadat de larven de gallen verlaten hebben, verbruint het aangetaste deel van de bloeiwijze en sterft af.

gall: part of the inflorescence is transformed into a dense bunch with somewhat enlarged flowers. In and between the flowers live white larvae, like all Contarinia's able to jump. Pupation in the soil, univoltine. After the larvae have left the galls, the infected part of the inflorescence turns brown and dies off.

waardplanten: Apiaceae, monofaag

hostplants: Apiaceae, monophagous

Angelica sylvestris.

opmerkingen: De vermelding door Spungis van larven van deze soort in opgeblazen vruchten van Angelica sylvestris en Pimpinella saxifraga moet nader worden bevestigd.

notes: The reference by Spungis to larvae of this species in inflated fruits of Angelica sylvestris and Pimpinella saxifraga needs confirmation.

literatuur:

references:

Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Gagné (2010a), Roskam (2009a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Spungis (2003a), Stelter (1982c).

24/08/2015