Contarinia chrysanthemi (Kieffer, 1895)

Diptera, Cecidomyiidae

op Chrysanthemum, Leucanthemum

on Chrysanthemum, Leucanthemum

gal: De gelige larven leven tussen de vruchtjes; ze kunnen springen. De hoofdjes zijn slecht ontwikkeld, wat gezwollen, en openen zich niet. Eén of twee generaties; overwintering in de grond.

gall: The yellowish larve live between the achenes; they can jump. The flower heads are not well developed, somewhat swollen, and do not open. One or two generations; hibernation in the soil.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Leucanthemum maximum, vulgare.

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam & Carbonelle (2015a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a).

29/01/2017