Contarinia citri Barnes, 1944

Diptera, Cecidomyiidae

op Citrus

on Citrus

gal: de larven, die kunnen springen, ontwikkelen zich gregair in de gesloten en gezwollen bloemknoppen. Aangetaste bloemen verdrogen en vallen af.

gall: the larvae, that are able to jump, develop gregariously in the closed swollen flower buds. Infested flowers wither and drop.

waardplanten: Rutaceae, monofaag

hostplants: Rutaceae, monofaag

Citrus.

opmerkingen: Van oorsprong een soort uit tropisch Afrika, nu veel voorkomende een plaag in citrus-cultures in veel gebieden.

notes: Originally an Afro-tropical species, now a pest in citrus cultivation in many regions.

literatuur:

references:

Gerson & Neubauer (1976a), Skuhravá, Bayram, Çam ao (2005a), Skuhravá & Skuhravý (1994a, 2004b), Skuhravá, Skuhravý & Massa (2007a)

01/08/2015