Contarinia cotini Kieffer, 1901

Diptera, Cecidomyiidae

op Cotinus

on Cotinus

gal: De bloemknoppen zijn opgezwollen en blijven gesloten; binnenin 1-4 aanvankelijk wittige, uiteindelijk lichtbruine larven; één generatie, verpopping in de grond.

gall: The flower buds are swollen and do not open; inside 1-4, initially whitish, eventually light brown larvae. Univoltine, pupation in the soil.

waardplanten: Anacardiaceae, monofaag

hostplants: Anacardiaceae, monophagous

Cotinus coggyria.

literatuur:

references:

Barnes (1948a), Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehre (1997a), Gagné (2010a), Simova-Tošić (2008a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (1996a), Skuhravá & Skuhravý (1999a, 2004a), Skuhravá, Skuhravý & Buhr (2013a), Skuhravá, Skuhravý & Neacsu (1972a), Tomasi (2014a).

14/08/2015