Contarinia fagi Rübsaamen, 1921

Diptera, Cecidomyiidae

op Fagus

on Fagus

gal: De geelwitte, springende larven leven in de zich openende bladknoppen. De jonge bladeren raken geheel vervormd, en de scheut kan zelfs afsterven, wat leidt tot de vorming van nieuwe uitlopers. Knoppen kunnen ook niet uitlopen, en verdrogen. Multivoltien, verpopping en overwintering in de grond.

gall: The yellowish white, jumping larvae live in the breaking buds. The young leaves become totally disfigured and the shoot may die off, initiating the development of new lateral shoots. Buds may also fail to break, and dry out. Multivoltine, pupation and hibernation in the soil.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae

Fagus sylvatica.

opmerkingen: Schadelijk in boomkwekerijen. Treedt veel op in gesnoeide heggen, omdat daar regelmatig nieuwe uitlopende knoppen beschikbaar zijn.

notes: Harmful in nurseries. Especially numerous in cut hedges, because regularly new opening buds become available.

inquilinen: Macrolabis fagicola.

inquilines: Macrolabis fagicola.

literatuur:

references:

Barnes (1951a), Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Gagné (2010a), de Goffau & Nijveldt (2005a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam & Carbonelle (2015a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (2004a), Skrzypczyńska (2007a), Skuhravá & Skuhravý (1988a, 1992b, 1997a, 1999a,b, 2005c, 2010a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý, Dončev & Dimitrova (1991a, 1992a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Neacsu (1972a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a).

24/05/2017