Contarinia merceri Barnes, 1930

Diptera, Cecidomyiidae

op Alopecurus

on Alopecurus

gal: De larven ontwikkelen zich in een grasbloempje ten koste van meeldraden en ovarium; van zaadzetting komt niets terecht. Larven gregair, goudgeel. Gewoonlijk één generatie.

gall: The larve develop in a floret at the expense of the anters and ovary; seed set fails. Larvae gregarious, golden yellow. Generally univoltine.

waardplanten: Poaceae, (nauw?) monofaag

hostplants: Poaceae, (narrowly?) monophagous

Alopecurus pratensis.

literatuur:

references:

Gagné (2010a), Skuhravá & Skuhravý (2008a), Skuhravá, Skuhravý, Dončev & Dimitrova (1991a, 1992a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a).

25/06/2016