Contarinia nicolayi (Rübsaamen, 1895)

Diptera, Cecidomyiidae

op Heracleum

on Heracleum

Heracleum sphondylium, België, prov. Antwerpen, Mol © Carina Van Steenwinkel

Contarinia nicolayi: galls in Heracleum sphondylium inflorescence

Heracleum sphondylium, Belgium, prov. Antwerp, Mol © Carina Van Steenwinkel

een aantal bloemknoppen is vergroot en misvormd

Contarinia nicolayi: galls in Heracleum sphondylium inflorescence

several flower buds are disfigured and enlarged

de knoppen bevatten 1-3 larven; Carina schrijft dat ze bij verstoring vrij gemakkelijk de gal verlieten; ze konden springen

Contarinia nicolayi: galls in Heracleum sphondylium inflorescence

the buds contained 1-3 larvae; Carina wrote that upon disturbance they rather easily left the galls; they could jump

gal: De bloemen zijn opgezwollen, misvormd, en blijven gesloten. Vaak zijn verscheidene bloemen in een scherm aangetast. In een gal een of enkele, glanzende, witte of geelwitte larven, die kunnen springen. Multiivoltien. Verpopping in de grond.

gall: The flowers are swollen, deformed, and remain closed. Often several flowers in an umbel are galled. In a gall one or several white or pale yellow, shining, larva, that can jump. Multiivoltine. Pupation in the ground.

waardplanten: Apiaceae, monofaag

hostplants: Apaceae, monophagous

Heracleum sphondylium.

synoniemen: De schrijfwijzen nikolayi en nicolyi zijn incorrect.

synonyms: The spellings nikolayi and nicolyi are incorrect.

literatuur:

references:

Béguinot (2000b, 2006c), Bruun, Haarder, Jørgensen & Skuhravá (2014a), Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Gagné & Jaschhof (2014a), Hansen, Hattendorf, Wittenberg, Reznik, Nielsen, Ravn & Nentwig (2006a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Roskam & Carbonelle (2015a), Skuhravá & Skuhravý (1999a, 2005b, 2006a, 2010a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý, Dončev & Dimitrova (1991a, 1992a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Neacsu (1972a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a).

23/09/2016