Contarinia pisi (Loew, 1850)

Diptera, Cecidomyiidae

op Pisum

on Pisum

gal: Er zijn twee, overlappende generaties. De larven van de eerste generatie leven in vergalde stengeltoppen: die zijn dicht-bossig en de bloemen daar zijn vervormd en blijven gesloten; de larven van de tweede generatie leven in de jonge peulen. De larven zijn wit, gregair, en ze kunnen springen; verpopping in de grond.

gall: There are two, overlapping generations. The larvae of the first generation live in the galled shoot tips: these are densely bushy, and the flowers there are disfigured and remain closed. The larvae of the second generation live in the young pods. The larvae are white, gragarious, able to jump; pupation in the soil.

waardplanten: Fabaceae, bijna monofaag

hostplants: Fabaceae, almost monophagous

Pisum sativum.

zelden ook Lathytus, Vicia faba.

rarely also Lathytus, Vicia faba.

synoniemen: Contarinia pisicola de Meijere, 1911.

synonyms: Contarinia pisicola de Meijere, 1911.

opmerkingen: Een plaag in de erwtenteelt.

notes: A pest of cultivated peas.

literatuur:

references:

Barnes (1946a), Buhr (1965a)Docters van Leeuwen (1936a), Lambinon, Schneider & Feitz (2001b), de Meijere (1911a), Redfern & shirley (2011a), Roskam (2009a), Roskam & Carbonelle (2015a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (1996a, 2000a), Simova-Tošić, Skuhravá, Skuhravý & Postolovski (2007a), Skuhravá & Skuhravý (1997a, 1999a, 2012a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý, Dončev & Dimitrova (1991a, 1992a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a).

13/08/2016