Contarinia quercina (Rübsaamen, 1890)

Diptera, Cecidomyiidae

op Quercus

on Quercus

gal: De larven leven in de ontluikende knoppen, waardoor het zich ontvouwende blad zeer wordt beschadigd, en er een onregelmatig rozet van misvormde bladeren ontstaat. Er zijn twee generaties; vooral de tweede, die optreedt op het sint-janslot, heeft een groot effect. De larven zijn gregair, wit, en kunnen springen. Overwintering in de grond.

gall: The larvae live in the bursting buds, causing heavy damage to de developing foliage, with as a result an inrregular rosette of malformed leaves. There are two generations; especially the second one, that attacks the lammas shoot, has a heavy impact. The larvae are gregarious, white, and can jump. Hibernation in the soil.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagcaeae, monophagous

Quercus frainetto, petraea, pubesens, robur.

Vermeldingen van Q. cerris hebben waarschijnlijk betrekking op Contarinia quercicola.

Citations of Q. cerris probably refer to Contarinia quercicola.

synoniemen: Contarinia quaesita Tavares, 1916.

synonyms: Contarinia quaesita Tavares, 1916.

opmerkingen: Kan in boomkwekerijen ernstige schade veroorzaken.

notes: Can cause serious damage in nurseries.

literatuur:

references:

Béguinot (2000b, 2007b), Bruun (2015a), Buhr (1965a), Cogolludo (1921a), Csóka (2012a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam & Carbonelle (2015a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (1996a, 2000a, 2004a), Skuhravá (1989a), Skuhravá & Skuhravý (1988a, 1994a,b, 1997a,b, 1999a,b, 2004b, 2005c, 2008a, 2009b, 2010a, 2011a), Skuhravá, Skuhravý, Blasco-Zumeta & Pujade-Villar (2006a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý & Dengler (1997a), Skuhravá, Skuhravý, Dončev & Dimitrova (1991a, 1992a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Massa (2007a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Neacsu (1972a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a), Stelter (1994a), Tomasi (2014a).

12/09/2016