Contarinia spec. on Berberis vulgaris

Diptera, Cecidomyiidae

op Berberis

on Berberis

Berberis vulgaris, Denemarken © Simon Haarder

Cecidomyiidae on Berberis vulgaris

Berberis vulgaris, Denemarken © Simon Haarder

larven

Cecidomyiidae on Berberis vulgaris

larvae

gal: De larven waren wit, gregair, en konden springen.

gall: The larvae where whote, gregarious, and could jump.

waardplanten: Berberidaceae

hostplants: Berberidaceae

Berberis vulgaris.

opmerkingen: Een vergelijkbare gal is door Buhr genoemd als Contarinia spec..

notes: A similar gall is mentioned by Buhr genoemd as Contarinia spec..

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Haarder, Bruun, Harris & Skuhrav√° (2016a).

17/10/2016