Contarinia variabilis Rübsaamen, 1917

Diptera, Cecidomyiidae

op Rumex

on Rumex

gal: De larven leven tussen de vruchtkleppen, zonder herkenbare vergalling; de larven kunnen springen.

gall: The larvae live between the fruit valves, without signs of galling; the larvae are able to jump.

waardplanten: Polygonaceae, monofaag

hostplants: Polygonaceae, monophagous

Rumex crispus, scutatus.

opmerkingen: Waarschijnlijk zonder uitkweken niet te onderscheiden van Contarinia scutati.

notes: Probably not distinguishable from Contarinia scutati without breeding.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Gagné (2010a), Gagné & Jaschhof (2014a), Harris (2003a), Simova-Tošić (2008a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a).

26/08/2015