Cupressatia siskiyou (Felt, 1917)

Diptera, Cecidomyiidae

op Chamaecyparis

on Chamaecyparis

Chamaecyparis spec., België, prov. Antwerpen, Mol © Carina Van Steenwinkel

Cupressatia siskiyou: gall in Chamaecyparis spec. cone

Chamaecyparis spec., Belgium, prov. Antwerp, Mol © Carina Van Steenwinkel

de larve vormt een holte in het zich ontwikkelende zaad

Cupressatia siskiyou: gall in Chamaecyparis spec. cone

the larva forms itself a cavity in the developing seed

verscheidene larven in een kegeltje

Cupressatia siskiyou: gall in Chamaecyparis spec. cone

several larvae in a cone

Chamaecyparis lawsoniana, Denemarken © Simon Haarder: cocoon in geopende, vergalde kegel

Cupressatia siskiyou: cocoon in gall

Chamaecyparis lawsoniana, Denmark © Simon Haarder: cocoon in opened, galled cone

larve en misvormd zaad

Cupressatia siskiyou: larva and disfigured seed

larva and disfigured seed

spatula

Cupressatia siskiyou: spatula

spatula

gal De kegels zijn wat vervormd en verkleurd. De zaden zijn misvormd doordat zich een holte vormt, waarin zich een larve bevindt. De larve is aanvankelijk lichtgeel, later wordt hij oranje. De larve overwintert in een cocon in de gal, en verpopt daar in het voorjaar.

gall The cones are somewhat malformed and discoloured. The seeds are distorted, because a cavity has been formed in which a larva lies. The young larva is pale yellow, later it turns orange. The larva hibernates in a coccon in the gall, and pupates there in spring.

waardplanten: Cupressaceae, monofaag

hostplants: Cupressaceae, monophagous

Chamaecyparis lawsoniana.

synoniemen Jaapiella, Janetiella, siskiyou; Craneiobia lawsonianae de Meijere, 1935.

synonyms Jaapiella, Janetiella, siskiyou; Craneiobia lawsonianae de Meijere, 1935.

opmerkingen Van oorsprong, evenals de waardplant, een Noordamerikaanse soort. De eerste Europese waarnemingen waren in 1931 in Nederland (de Meijere, 1935a).

notes Like its hostplant originally a North American species. The first European records were in the Netherlands in 1931 (de Meijere, 1935a).

literatuur

references

Barnes (1951a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Gagné (2010a, 2013a), Gagné & Jaschhof (2014a), Haarder, Bruun, Harris & Skuhravá (2016a), Harris (2004a), de Meijere (1935a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Roskam & Carbonelle (2015a), Skuhravá & Skuhravý (2009b), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a).

23/05/2017