Dasineura bergrothiana (Mik, 1889)

Diptera, Cecidomyiidae

op Silene

on Silene

gal: de bloemknoppen zijn gezwollen.

gall: the flower buds are swollen.

waardplanten: Caryophyllaceae, nauw monofaag

hostplants: Caryophyllaceae, narrowly monophagous

Silene nutans.

synoniemen: D. bergrothiana is lang aangezien voor een synoniem van Jaapiella floriperda, maar is door Skuhravá & Skuhravý opnieuw als een aparte soort onderkend. De gallen van de twee zijn te onderscheiden op basis van de waardplant (Skuhravá in litt, 2014).

synonyms: D. bergrothiana has long been understood as a synonym of Jaapiella floriperda, but has been reinstated by Skuhravá & Skuhravý. The galls of the two may be distinguished on the base of the host plants (Skuhravá in litt, 2014).

literatuur:

references:

Gagné & Jaschhof (2014a), Roskam & Carbonelle (2015a), Skuhravá & Skuhravý (2010a,b)

26/07/2015