Dasineura berteroae Stelter, 1976

Diptera, Cecidomyiidae

op Berteroa

on Berteroa

gal: het bovenste, jongste, deel van de bloeiwijze is verkommerd en samengetrokken; de bloemknoppen zijn gezwollen, misvormd en behaard. De larven, 1-2, zelden 3, per knop zijn roomkleurig tot vuilwit; ze verpoppen zich in de grond.

gall: the youngest, upper, part of the inflorescence is withered and contracted; the flower buds are swollen, disfigured and hairy. The larvae, 1-2, rarely 3, in a bud, are cream coloured to off-white; they pupate in the soil.

waardplanten: Brassicaceae, monofaag

hostplants: Brassicaceae, monophagous

Berteroa incana.

literatuur:

references:

Gagné (2010a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Roskam (2009a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a).

25/06/2016