Dasineura chrysanthemi Heath, 1962

Diptera, Cecidomyiidae

op Leucanthemum

on Leucanthemum

gal: In de bloemhoofdjes leven rose larven; of hiermee vergalling gepaard gaat, is niet vermeld. Bivoltien, verpopping in de bodem.

gall: In the flowers heads live pink larvae; whether this causes galling is not stated. Bivoltine, pupation in the soil.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Leucanthemum vulgare.

literatuur:

references:

Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a)

03/04/2013