Dasineura dryophila Rübsaamen, 1917

Diptera, Cecidomyiidae

op Quercus

on Quercus

gal: een bladknop is onvolledig uitgelopen, de bladen zijn klein gebleven en vervormd, de nervatuur is verdikt en soms behaard. In de plooien enkele bleek-oranje tot roodachtig-gele, niet-springende, larven.

gall: a leaf bud hs incompletely opened, the leaves remain small and are crumpled, the venation is thickened and sometimes hairy. In the folds some pale orange to reddish-yellow, not jumping, larvae.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus robur.

opmerkingen: Waarschijnlijk is het een inquiline bij Contarinia quercina, en is de laatste de werkelijke veroorzaker van de gal.

notes: Probably it is but an inquiline of Contarinia quercina, the latter species being the real causer of the gall.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Gagné (2010a), Roskam & Carbonelle (2015a), Skuhravá, Skuhravý & Dengler (1997a), Skuhravá, Skuhravý, Dončev & Dimitrova (1991a, 1992a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a).

25/06/2016