Dasineura floralis Marikovskij, 1956

Diptera, Cecidomyiidae

op Onobrychis

on Onobrychis

gal: de bloemen zijn gezwollen en blijven gesloten. De larven springen niet.

gall: the flowers are swollen and do not open. The larvae cannot jump.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Onobrychis sp.

opmerkingen: Beschreven uit de Ukraïne.

notes: Described from the Ukraine.

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Gagné (2010a).

28/05/2014