Dasineura frangulae Rübsaamen, 1917

Diptera, Cecidomyiidae

op Frangula

on Frangula

gal: waarschijnlijk altijd een inquiline bij Contarinia rhamni; de larven verschillen door hun roodachtig gele kleur en door het feit dat ze niet kunnen springen.

gall: probably always an inquiline of Contarinia rhamni; the larvae differ from that species by their reddish yellow colour and their inability to jump.

literatuur:

references:

Barnes (1951a), Buhr (1965a), Gagné (2010a), Redfern & Shirley (2011a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Sylvén (1983a).

24/05/2017