Dasineura gentianae (Kieffer, 1909)

Diptera, Cecidomyiidae

op Gentiana?, Gentianella

on Gentiana?, Gentianella

gal: De bloemknoppen zijn opgezwollen en blijven gesloten. Larven gregair, gelig.

gall: The flower buds are swollen and do not open. Larvae gregarious, yellowish.

waardplanten: Gentianaceae, monofaag of nauw oligofaag

hostplants: Gentianaceae, monophagous or narrowly oligophagous

Gentiana pneumonanthe; Gentianella amarella, campestris, germanica.

De determinatie van het materiaal op G. pneumonanthe is niet volledig zeker.

The identification of the material from G. pneumonanthe was not fully certain.

literatuur:

references:

Barnes (1948a), Buhr (1964b), Gagné (2010a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam & Carbonelle (2015a), Roskam (2009a).

04/08/2015