Dasineura gentneri Pritchard, 1953

Diptera, Cecidomyiidae

op Trifolium

on Trifolium

gal: De larven ontwikkelen zich in de reeds geopende bloemen, ten koste van het vruchtbeginsel.Volgroeide larven zijn gelig, aan de voorkant roze. Twee tot drie generaties per jaar. Verpopping in de grond in een gesponnen cocon.

gall: The larvae develop in the already open flowers, at the expense of the ovary. Mature larvae yellowish, anteriorly pink. Two or three generations per year. Pupation in the ground in a spun cocoon.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Trifolium fragiferum, hybridum, pratense, repens.

opmerkingen: Oorspronkelijk beschreven uit Noord-Amerika,maar inmiddels in veel Europese landen gevonden.

notes: Originally described from North America, but since found in many European countries.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Gagné (2010a), Mirumian (2011a), Roskam (2009a), Roskam & Carbonelle (2015a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a).

26/08/2015