Dasineura herminii (Tavares, 1902)

Diptera, Cecidomyiidae

op Halimium

on Halimium

gal: bolvormige, compacte cluster van vervomde bladen aan het eind van de stengel. Larven gregair.

gall: globular, compact cluster of malformed leaves at the end of the stem. Larvae gregarious.

waardplanten: Cistaceae, monofaag

hostplants: Cistaceae,monophagous

Halimium alyssoides, halimifolium.

synoniemen: Perrisia herminii.

synonyms: Perrisia herminii.

literatuur:

references:

Cogolludo (1921a), Gagné (2010a), Sánchez, Skuhravá & Skuhravý (2012a), Skuhravá, Skuhravý, Blasco-Zumeta & Pujade-Villar (2006a).

30/09/2014