Dasineura ingeris Sylvén & Lövgren 1995

Diptera, Cecidomyiidae

op Salix

on Salix

gal: de larve ontwikkelt zich in een eindknop, die uiteindelijk afsterft. De iets lager gelegen bladeren ontwikkelen zich normaal, maar door de gestagneerde lengtegroei ontstaat een rozet. Vaak ontstaan uit verscheidene slapende knoppen zijtakken, waardoor een bezemachtig aspect onstaat.

gall: the larva develops in a terminal bud, that ultimately dies. The somewhat lower leaves develop normally, but form a rosette because length grow is impeded. Often several dormant bud develop into side branches, causing a broom-like aspect.

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix viminalis.

literatuur:

references:

Gagné & Jaschhof (2014a), Sylvén & Lövgren (1995a).

16/10/2014