Dasineura miki (Kieffer, 1909)

Diptera, Cecidomyiidae

op Centaurea

on Centaurea

gal: De bloemhoofdjes blijven achter, ze zijn harig, en openen zich niet of nauwelijks. In de hoofdjes leven oranje-gele larven.

gall: The flower heads are underdeveloped, they are hairy and incompletely opened. Inside live orange-yellow larvae.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Centaurea scabiosa.

inquilinen: de larven worden gepredeerd door Lestodiplosis miki.

inquilines: the parvae are predated by Lestodiplosis miki.

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Redfern & Shirley (2011a), Skuhravá & Skuhravý (1999a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a).

27/08/2015