Dasineura spadicea Rübsaamen, 1917

Diptera, Cecidomyiidae

op Vicia

on Vicia

Vicia cracca, Nieuwendam: gallen

Dasineura spadicea gall

Vicia cracca, Nieuwendam: gallen

in elk galletje zat, aan de basis, één larve; maar ze bleken van twee typen te zijn (zie hieronder)

each gall contained, in its base, one larva; but they came in two types (but see below)

Vicia cracca, Zwanenwater

Dasineura spadicea: galls on Vicia cracca

Vicia cracca, Zwanenwater

zelfde materiaal, gescand

Dasineura spadicea: galls on Vicia cracca

same material, scanned

gal: Twee generaties per jaar; een of meer larven in een gal.

o

gall: Two annual generations; one or more larvae per gall.

waardplanten: Fabaceae, nauw monophaag

hostplants: Fabaceae, narrowly monophagous

Vicia cracca.

Een vermelding van V. sylvatica door Béguinot dient nader te worden geverifiëerd.

A refence to V. sylvatica by Béguinot needs verification.

opmerkingen: Op wikke komen twee Dasineura-soorten voor die gelijksoortige gallen maken, en witte larven hebben: Dasineura viciae, die op allerlei Vicia's leeft, en D. spadicea, die uitsluitend op V. cracca voorkomt. Omdat het afgebeelde materiaal niet is uitgekweekt is de determinatie onder voorbehoud.

notes: Two Dasineura species make similar galls on vetch and have white larvae: Dasineura viciae, that lives on various Vicia species, and D. spadicea that lives exclusively on V. cracca. Because the material shown above has not been bred, the identification must be provisional.

inquilinen: Het is verleidelijk te veronderstellen dat de gele larven behoren tot de inquiline Macrolabis vicicola (de kleur van die larven is niet bekend) of Tricholaba viciarum, die inderdaad gele larven heeft.

inquilines: It is tempting to guess that the yellow larvae belong to the inquiline Macrolabis vicicola (the colour of these larvae is not known) or of Tricholaba viciarum, that does have yellow larvae.

literatuur

references

Béguinot (2003b, 2006b, 2012a), Bruun (2015a), Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Flügel (2016a), Gagné (2010a), Koops (2013a), Lehmann & Hannover (2016a), Mirumian (2011a), O'Connor & Wistow (1999a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Roskam & Carbonelle (2015a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (1996a), Skuhravá & Skuhravý (2007a, 2010a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý, Dončev & Dimitrova (1991a, 1992a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a).

01/09/2016