Dasineura ulmaria (Bremi, 1847)

Diptera, Cecidomyiidae

op Filipendula

on Filipendula

Filipendula ulmaria, België, prov. Henegauwen, Gozée, Hourpes; © Jean-Yves Baugnée

Dasineura ulmaria galls

Filipendula ulmaria, Belgium, prov. Hainaut, Gozée, Hourpes; © Jean-Yves Baugnée

Filipendula ulmaria, Amsterdam, Buitenveldert: gal, bovenzijde

Dasineura ulmaria gall

Filipendula ulmaria, Amsterdam, Buitenveldert: gall, upperside

onderzijde

Dasineura ulmaria gall

underside

verticale doorsnede

Dasineura ulmaria gall

vertical section

Filipendula ulmaria, Rheeze: de gallen aan de onderzijde zijn hier ongewoon sterk behaard; © Arnold Grosscurt

Dasineura ulmaria: galls on Filipendula ulmaria

Filipendula ulmaria, Rheeze: the galls at the underside are unusually strongly hairy in this case; © Arnold Grosscurt

Filipendula ulmaria, Amstelveen, Thijssepark: soms is het bovendeel van de gal onregelmatig korrelig

Dasineura ulmaria: galls on Filipendula ulmaria

Filipendula ulmaria, Amstelveen, Thijssepark: sometimes the top section of the gall is irregularly shaped

gal: Larven bleekgeel solitair, in twee tot drie generaties per jaar. Verpopping in de gal.

gall: Larvae pale yellow, solitary, in two or three generations per year. Pupation within the gall.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Filipendula lobata, ulmaria.

Door Béguinot (2007a) waargenomen op F. vulgaris.

Recorded by Béguinot (2007a) from F. vulgaris.

synoniemen: Perrisia ulmaria.

synonyms: Perrisia ulmaria.

literatuur

references

Béguinot (2002d,e,g, 2005a, 2006a,c, 2007a,b, 2012a), Bellmann (2012a), Bruun (2015a), Buhr (1964b), Chinery (2011a), Cogolludo (1921a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Deckert & Deckert (2016a), Flügel (2016a), Groom (2011a), Hellrigl (2004b), Koops (2013a), Lambinon, Carbonelle & Claerebout (2015a), Lambinon & Romain (2009a), Lambinon, Schneider & Feitz (2001b), Lehmann & Flügel (2012a), Lehmann & Hannover (2016a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Roskam & Carbonelle (2015a), Simova-Tošić & Skuhravá (2001a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (1996a, 2000a, 2004a, 2007a), Skuhravá & Skuhravý (1988a, 1994a, 1997a, 1999a,b, 2006a, 2010a, 2012a), Skuhravá, Skuhravý, Blasco-Zumeta & Pujade-Villar (2006a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý, Dončev & Dimitrova (1991a, 1992a), Skuhravá, Skuhravý & Hellrigl (2001a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Neacsu (1972a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a), Stefănescu (2009a), Sylvén (1960a, 1983a), Tomasi (2003a, 2014a).

05/11/2016