Dasineura vulgatiformiae Sylvén, 1998

Diptera, Cecidomyiidae

op Hieracium

on Hieracium

gal: De larven leven vrij in de hoofdjes; over vergalling wordt niet gesproken. Waarschijnlijk univoltien, overwintering in de bodem.

gall: The larvae live free in the capitula; no word about galling. Probably univoltine, hibernation in in the soil.

waardplanten: Asteraceae, nauw monofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly monophagous

Hieracium lachenalii.

literatuur:

references:

Skuhravá & Skuhravý (2003a, 2010a).

15/03/2013