Dasiops latifrons (Meigen, 1826)

Diptera, Lonchaeidae

op Cynodon, Cyperus, Elytrigia

on Cynodon, CYperus, Elyyrtigia

gal Van de toppen van uitlopers of jonge scheuten zijn de internodia sterk verkort. De bladscheden zijn kort en sterk verbreed en liggen dakpansgewijs over elkaar, de bladschijven zijn verdween. Het resultaat is een bijna decimeter lange, tresvormige gal, waarin slechts één larve; verpopping in de grond.

gall The internodes of the tips of runners or young shoots are strongly shortened. The leaf sheaths are short and strongly broadened, imbricatedly overlapping; the leaf blades are missing. The result is a braid-like gall of about one decimeter. A single larva, that pupates in the ground.

waardplanten: Cyperaceae, Poaceae, nauw polyfaag

hostplants: Cyperaceae, narrowly polyphagous

Cynodon dactylon; Cyperus longus; Elytrigia repens.

literatuur

references

Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Spooner & Bowdrey (2012a), Tomasi (2012a, 2014a).

14/06/2015