Dasyneuriola suaedae Marikovskij, 1961

Diptera, Cecidomyiidae

op Suaeda

on Suaeda

gal: Bolvormige, geelwitte, eenkamerige, dunwandige knopgallen, met enkele oranje larven. Verpopping in de gal in een witte cocon Twee tot drie generaties.

gall: Globular, yellowish-white, unilocular, thin-walled bud galls with some orange larvae. Pupation in the gall in a white cocoon. Two or three generations.

waardplanten: Amaranthaceae, monofaag

hostplants: Amaranthaceae, monophagous

Suaeda altissima, microphylla.

inquilinen: Nadat de gallen verlaten zijn worden ze overgenomen door Careopalpis suaedicola.

inquilines: After the galls have been vacated they are taken over by Careopalpis suaedicola

literatuur:

references:

Gagné (2010a), Mirumian (2011a).

08/12/2013