Egle spec.

Diptera, Anthomyiidae

op Salix

on Salix

Salix repens, Denemarken © Simon Haarder

Egle spec.: swollen catkin bud of Salix repens

Salix repens, Denmark © Simon Haarder

geopende gal

Egle spec.: in catkin bud of Salix repens

opened gall

larve

Egle spec.: larva

larva

gal: de larven van het geslacht Egle voeden zich met de katjes. Kennelijk zijn er soorten die hun ontwikkeling al beginnen in de nog gesloten bloemknoppen, die daarbij opzwellen.

gall: the larvae of the genus Egle feed on the catkins. Evidently some species start their development already in the closed, swollen, flower buds.

waardplanten: Myricariaceae, Salicaceae

hostplants: Salicaceae

Myricaria; Populus; Salix.

larve de larve en het puparium van Egle parva Robineau-Desvoidy, 1830 worden beschreven en afgebeeld door Dušek.

larva larva and puparium of Egle parva Robineau-Desvoidy, 1830 are described and illustrated by Dušek.

literatuur:

references:

Dušek (1970a), van Erkelens (2013a), Martens & Mortelmans

18/08/2015