Eurina lurida Meigen, 1830

Diptera, Chloropidae

op Bolboschoenus

on Bolboschoenus

gal: een ca 1.5 cm lange zwelling van de stengel op de plaats van de overgang van bladschede naar bladschijf; binnenin een witte larve (made) of puparium.

gall: about 1.5 cm long swelling of the stem at the junction of the leaf sheath and the blade; inside a white larve (maggot) or puparium.

waardplanten: Cyperaceae, monofaag

hostplants: Cyperaceae, monophagous

Bolboschoenus maritimus.

Spooner & Bowdrey sluiten het voorkomen ook op Phragmites niet uit.

Spooner & Bowdrey do not exclude the possibility of occurrence also on Phragmites.

literatuur:

references:

Redfern & Shirley (2011a), Spooner & Bowdrey (2012a).

28/02/2014