Gephyraulus capsellae Skuhrav√°, 2011

Diptera, Cecidomyiidae

op Capsella

on Capsella

gal: De bloemknoppen zwellen op tot 3 mm en blijven gesloten ze bevatten 1-3 larven. Verpopping in de grond; multivoltien.

gall: The flower buds are swollen up to 3 mm, and remain closed, housing 1-3 larvae. Pupation in the ground; multivoltine.

waardplanten: Brassicaceae, monofaag

hostplants: Brassicaceae, monophagous

Capsella bursa-pastoris.

opmerkingen: Het is verbazingwekkend dat de galveroorzaker van zo'n alomtegenwoordige waardplant pas in 2011, in Kerkyra, gevonden wordt.

notes: It is surprising that the galler of such an omnipresent plant is found as late as in 2011, in Corfu.

literatuur:

references:

Skuhrav√° (2011a).

06/12/2013