Hexomyza simplicoides (Hendel, 1920)

Diptera, Agromyzidae

op Salix

on Salix

Salix cinerea, België, prov. Henegouwen, Hensies © Jean-Yves Baugnée; determinatie cf

Hexomyza cecidogena or simplicoides: larva in gall on Salix cf cinerea

Salix cinerea, Belgium, prov. Hainaut, Hensies © Jean-Yves Baugnée; identification cf

gal: De larve onderscheidt zich van de van Rabodophaga-soorten(Cecidomyiidae), door het bezit van een duidelijk, zwart of donkerbruin kopskelet (in zij-aanzicht beter te zien dan op de foto). Het puparium is gelig, maar de voorste segmenten zijn helder roodbruin en scheef afgesneden (Spencer, 1976a).

gall: The larva is distinguished from those of Rabdophaga species (Cecidomyiidae) by having a black of dark brown cephalic skeleton (more easily visible when the larva is seen from the side). The puparium is yellowish but the anterior segments are bright reddish brown and conspicuously sloping ventrally (Spencer, 1976a).

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Salix aurita, caprea, cinerea & subsp. oleifolia, pedicellata, repens.

S. caprea wordt als belangrijkste waardplant genoemd.

S. caprea is considered the main hostplant.

synoniemen: Melanagromyza simplicoides.

synonyms: Melanagromyza simplicoides.

literatuur:

references:

Beuk (2002a), Buhr (1955a, 1965a), Černy & Merz (2007a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Dursun, Civelek, Barták, Kubík, Yildirim & Černý (2015a), Kabos (1971a), Lambinon, Carbonelle & Claerebout (2015a), de Meijere (1924a, 1939a), Papp & Černý (2015a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Skuhravá & Roques (2000a), Spencer (1954a, 1957f, 1972a, 1976a), Spooner & Bowdrey (2012a), von Tschirnhaus (1999a).

21/01/2016