Iteomyia capreae (Winnertz, 1853)

Diptera, Cecidomyiidae

op Salix

on Salix

Salix caprea, Bergen op Zoom

Iteomyia capreae: galls on Salix caprea

Salix caprea, Bergen op Zoom

Salix cinerea, Nederhorst den Berg: gallen, bovenzijde

Iteomyia capreae galls

Salix cinerea, Nederhorst den Berg: galls, upperside

detail

Iteomyia capreae gall

detail

onderzijde

Iteomyia capreae galls

underside

detail

Iteomyia capreae gall

detail

gal: Larve wit, later oranje, tenslotte rood, solitair; één generatie per jaar. De larve verlaat de gal en overwintert in de grond.

gall: Larva white at first, later orange, finally red, solitary; a single generation per year. The larva vacates the gall and hibernates in the soil.

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae,monophagous

Salix appendiculata, aurita, caprea, cinerea & subsp. oleifolia, daphnoides, euxinia (fragilis), myrsinifolia, triandra, viminalis.

Vooral op de breedbladige wilgen

Mainly on sallows.

larve Nijveldt & Yukawa (1982a) en Gol ea (2015a) beschrijven de volgroeide larve.

larva Nijveldt & Yukawa (1982a) and Gol ao (2015a) describe the mature larva.

synoniemen: Oligotrophus capreae.

synonyms: Oligotrophus capreae.

literatuur

references

Abras, Fassotte, Chandelier & Cavelier (2008a), Barnes (1951a), Béguinot (2001c, 2002e,g, 2006a,c, 2007b, 2012a), Bellmann (2012a), Buhr (1965a), Chinery (2011a), Cilbircioğlu & Ünal (2009a), Cogolludo (1921a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Deckert & Deckert (2016a) , Dietrich (2016a), Ecott (2012a), Gagné (2010a), Gol, Namaghi, Hosseini & Skuhravá (2015a), Groom (2011a), Hellrigl (2004b, 2006a),Ilie & Marinescu (2011a), Koops (2013a), Kopelke & Amendt (2002a), Lambinon, Carbonelle & Claerebout (2015a), Lambinon, Schneider & Feitz (2001b), Lehmann & Flügel (2012a), Lehmann & Hannover (2016a), Nijveldt & Yukawa (1982a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Roskam & Carbonelle (2015a), Seidel (1957a), Simova-Tošić & Skuhravá (2001a), Simova-Tošić, Skuhravá & Skuhravý (1996a, 2000a, 2004a, 2007a), Simova-Tošić, Skuhravá, Skuhravý & Postolovski (2007a), Skrzypczyńska (2007a), Skuhravá (2006a), Skuhravá, Bayram, Çam ao (2005a), Skuhravá, Karimpour, Sadeghi ao (2014a), Skuhravá & Skuhravý (1988a, 1994a, 1997a, 1999a,b, 2003a, 2005b,c, 2006a, 2007a, 2009a, 2010a,b, 2012a), Skuhravá, Skuhravý, Blasco-Zumeta & Pujade-Villar (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Buhr (2013a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý, Dončev & Dimitrova (1991a, 1992a), Skuhravá, Skuhravý & Hellrigl (2001a, 2002a), Skuhravá, Skuhravý & Jørgensen (2006a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Neacsu (1972a), Skuhravá, Skuhravý, Skrzypczyńska & Szadziewski (2008a), Stefănescu (2009a), Tomasi (2003a, 2014a), Unal & Akkuzu (2009a), Wahlgren (1963b).

17/06/2017