Jaapiella antennariae Fedotova, 1993

Diptera, Cecidomyiidae

op Antennaria

on Antennaria

gal: verscheidene rode larven leven vrij in de hoofdjes tussen de buisbloemen; waarschijnlijk geen uitwendige tekenen van de aantasting. Een generatie, verpopping in de grond.

gall: several red larvae live free in the capitula among the florets; probably no external signs of infestation. Univoltine; pupation in the soil.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Antennaria dioica.

literatuur:

references:

Gagné (2010a), Skuhravá & Skuhravý (2006a, 2010a), Skuhravá Skuhravý & Hellrigl (2002a).

17/12/2013