Jaapiella buhri Stelter, 1975

Diptera, Cecidomyiidae

op Peucedanum

on Peucedanum

gal: de bladslippen zijn naar onderen ingerold, knobbelig verdikt en bros, vaak rood aangelopen. Nadat de witte larven de gal hebben verlaten om zich in de grond te verpoppen, verbruinen en verdrogen de gallen al snel.

gall: the leaf segments are rolled down, are irrgularly thickened and brittle, often suffused with red. After the white larve have left in order to pupate in the soil, the galls quickly turn brown and dry.

waardplanten: Apiaceae, monofaag

hostplants: Apiaceae, monophagous

Peucedanum oreoselinum.

opmerkingen: alleen door uitkweken te onderscheiden van Macrolabis incognita.

notes: only breeding permits distinguishing from Macrolabis incognita.

literatuur:

references:

Gagné & Jaschhof (2014a), Skuhravá & Skuhravý (1994a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Stelter (1975b).

28/08/2015