Jaapiella chondrillae Skuhravá, 2005

Diptera, Cecidomyiidae

op Chondrilla

on Chondrilla

gal: de larven ontwikkelen zich in de hoofdjes, zonder vergalling te veroorzaken. Ovipositie tussen de bloemen en de omwindselbladeren. In een hoofdje 1-4 larven, die zich ontwikkelen ten kost van de vruchtjes - wanneer in een hoofdje verscheidene larven aanwezig waren bevatte het geen geen levenskrachtige vruchtjes meer. Verpopping in the ground.

gall: the larvae develop in inte flower heads, without causing galling. Oviposition between the florets and the involucral bracts. In an capitulum 1-4 larvae, that develop at the expense of the young achenes. When a capitulum contains several larvae, no viable achenes are left. Pupation in the soil.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Chondrilla juncea.

opmerkingen: de soort werd ontdekt in Turkije; toen naar aanleiding daarvan onderzoek werd gedaan werd de soort gevonden in Zuid-Franrijk, Oostenrijk, Bulgarije en Griekenland.

notes: the species was discovered in Turkey; inspection elsewhere resulted in findings in southern France, Austria, Bulgaria and Greece.

literatuur:

references:

Skuhravá, Bayram, Çam ao (2005a), Skuhravá & Sobhian (2004a).

07/04/2017