Jaapiella compositarum (Kieffer, 1888)

Diptera, Cecidomyiidae

op ? Cirsium, Hieracium, Hypochoeris.

on ? Cirsium, Hieracium, Hypochoeris.

Pilosella officinarum, België, prov. Namen, Virelles © Sébastien Carbonelle

Jaapiella compositarum: larvae

Pilosella officinarum, Belgium, prov. Namur, Virelles © Sébastien Carbonelle<

gal: rode larven in nauwelijks vervormde hoofdjes.

gall: red larvae in hardly malformed flower heads.

waardplanten: Asteraceae, oligofaag

hostplants: Asteraceae, oligophagous

? Cirsium vulgare; Hieracium murorum; Hypochoeris glabra; Pilosella officinarum.

synoniemen: Dasineura compositarum.

synonyms: Dasineura compositarum.

opmerkingen: De weinig kenmerkende gal en het brede spectrum van waardplanten doen vermoeden dat het een mix van soorten betreft. De soort is beschreven van Hieracium murorum en Pilosella officinalis. In het bijzonder Cirsium, behorend tot een geheel andere onderfamilie van de Asteraceae, past hier slecht bij.

notes: The uncharacteristic gall and the wide host spectre make one suppose that a mix of species is involved. The species is described from Hieracium murorum and Pilosella officinalis. In particular Cirsium, belong to a widely different subfamily of the Asteraceae, does fit badly.

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Gagné (2010a), Gagné & Jaschhof (2014), Roskam & Carbonelle (2015a), Skuhravá & Skuhravý (1997a), Skuhravá, Skuhravý, Dauphin & Coutin (2005a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Skuhravá, Skuhravý & Neacsu (1972a).

28/08/2015